Penyelesaian pembangunan kondominium Regatta tahap I